Obsah

Územní plán Trhanov - úplné znění po změně č.2

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 13. zasedání dne 9. června 2021 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu (ÚP) Trhanov.

Změna č.2 ÚP Trhanov nabyla účinnosti dne: 1. července 2021.

Textová část

T1.Textová část (výroková část) (125.43 kB)

Grafická část

Výroková část
A.a. Výkres základního členění (907.87 kB)

A.b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce krajiny (1.23 MB)

A.b2. Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura (1.25 MB)

A.b3. Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura (952.82 kB)

A.c. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (944.54 kB)

Odůvodnění

B.b. Koordinační výkres (2.21 MB)

 

 

 

Územní plán Trhanov - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 8. zasedání dne 19. února 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu (ÚP) Trhanov. Změna č.1 ÚP Trhanov nabyla účinnosti dne: 10. března 2020.

Textová část  - úplné znění po změně č.1

T1. Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část - úplné znění po změně č.1

Výroková část
A.a. Výkres základního členění

A.b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce krajiny

A.b2. Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura

A.b3. Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura

A.c. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

Odůvodnění

B.b. Koordinační výkres

 

 

 

Územní plán Trhanov

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém zasedání dne 21.3. 2013 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Trhanov. Územní plán Trhanov nabyl účinnosti dne 17.7. 2014.

Textová část

T1. Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

Výroková část
A1 . Výkres základního členění

A2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce krajiny

A3. Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura

A4. Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura

A5. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

Odůvodnění

B1. Výkres širších vztahů

B2. Koordinační výkres

B3. Výkres předpokládaných záborů ZPF

B3a. Tabulky záborů ZPF