Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
1
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

NÁVRH Územní studie VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ obce Postřekov - K PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořizuje tuto územní studii jako územně plánovací podklad. ÚS sepořizuje z vlastního podnětu obce Postřekov (není uloženo platným územním plánem (ÚPN-SÚ) Postřekov.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

Návrh územní studie:

A. Textová část

A1. Textová část - NÁVRH

A2. Grafické přílohy k textové části 1-15 (vizualizace řešených ploch, řezy územím, mobiliář, povrchy, příklady osázení dřevinami, řešení profilu hlavní ulice). 

B. Grafická část

B1. Širší vztahy

B2. Ortofoto mapa- vymezení řešeného území

B3. Výkres problémů - současný stav

B4. Hlavní výkres

B5. Výkres dopravní infrastruktury

B6. Výkres technické infrastruktury

B7. Řešení centrálního prostoru, návsi

 

 

 

Zadání ÚS veřejných prostranství obce Postřekov

- Schválené zadání ÚS veřejného prostranství