Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní studie VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ obce Postřekov

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii (ÚS) jako územně plánovací podklad. ÚS se pořídila z vlastního podnětu obce Postřekov (není uloženo platným územním plánem (ÚPN-SÚ) Postřekov.

Možnost využití územní studie od:  17.01. 2020

A. Textová část

A. Textová část

B. Grafická část

B1. Širší vztahy

B2. Ortofoto mapa- vymezení řešeného území

B3. Výkres problémů

B4. Hlavní výkres

B5. Výkres dopravní infrastruktury

B6. Výkres technické infrastruktury

B7. Řešení centrálního prostoru, návsi

C. Dokladová část

D. Grafická příloha k textové části (vizualizace řešených ploch, řezy územím, mobiliář, povrchy, příklady osázení dřevinami, řešení profilu hlavní ulice). 

 

 

 

Zadání ÚS veřejných prostranství obce Postřekov

- Schválené zadání ÚS veřejného prostranství