Obsah

Územní plán Postřekov - NÁVRH pro veřejné projednání

Návrh územního plánu (ÚP) Postřekov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

- Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Postřekov (114.03 kB).

Den a místo konání: Středa 04.08.2021 v 15:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Postřekově.

Textová část

A1. Textová část - výrok (2.44 MB)

A2. Textová část - odůvodnění (9.75 MB)

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění (2.67 MB)

2. Hlavní výkres (5.09 MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS) (2.59 MB)

Odůvodnění

4. Koordinační výkres (6.37 MB)

5. Výkres širších vztahů (2.56 MB)

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF (3.14 MB)

 

 

 

 

ZADÁNÍ územního plánu Postřekov

0. Oznámení o projednávání zadání ÚP Postřekov

1.Návrh zadání územního plánu Postřekov - text (květen 2016)

2. Schéma záměrů pro zadání územního plánu Postřekov (květen 2016)

3. Schéma se zobrazením celého řešeného území k.ú. Postřekov