Obsah

Územní plán Postřekov

Zastupitelstvo obce Postřekov na svém zasedání dne 15.10. 2021 schválilo a vydalo územní plán Postřekov, který nabyl účinnosti dne 04.11. 2021.

Textová část

A1. Textová část - výrok (781.3 kB)

A2. Textová část - odůvodnění (1.67 MB)

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění (2.78 MB)

2. Hlavní výkres (5.29 MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS) (2.7 MB)

Odůvodnění

4. Koordinační výkres (6.55 MB)

5. Výkres předpokládaných záborů ZPF (3.13 MB)

6. Výkres širších vztahů (6.75 MB)

 

 

 

 

ZADÁNÍ územního plánu Postřekov (projednání: srpen 2016)

0. Oznámení o projednávání zadání ÚP Postřekov (srpen 2016)

1.Návrh zadání územního plánu Postřekov - text (květen 2016)

2. Schéma záměrů pro zadání územního plánu Postřekov (květen 2016)

3. Schéma se zobrazením celého řešeného území k.ú. Postřekov