Obsah

Územní studie: POBĚŽOVICE - SPOJENECKÉ NÁMĚSTÍ 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Poběžovice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

NÁVRH Územní studie pro projednání:

0. Oznámení o projednání (100.82 kB)

1. Textová a výkresová část (13.5 MB)