Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní plán Poběžovice - OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Poběžovice - projednání návrhu ÚP dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 16.12.2019 OD 16.00 HODIN V HASIČSKÉ ZBROJNICI V POBĚŽOVICÍCH (UL. ŽIŽKOVA ČP. 111).

NÁVRH územního plánu Poběžovice:

Hlavní měněné části: Zapracování námitek a připomínek (kap. C17), doplnění plochy K59 (plocha pro obnovu sportovní střelnice), doplnění požadavků ze stanovisek dotčených orgánů, úprava kapitoly A15.

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

A+C.  Textová část (A- výrok, C- odůvodnění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A1+A2. Výkres základního členění

B1.1- B.1.5 Hlavní výkres

(B.1.1 - Poběžovice, Šitboř, B.1.2 - Ohnišťovicce, Zámělíč, B.1.3 - Sv. Jiří,

B.1.4 - Sedlec, B.1.5 - Šibanov, Sezemín)

B2. Hlavní výkres -prostorové uspořádání

B3. Hlavní výkres - regulační prvky

C. Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

 

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

D. Výkres širších vztahů

E.1.1- E.1.5  Koordinační výkres

(E.1.1 - Poběžovice, Šitboř, E.1.2 - Ohnišťovicce, Zámělíč, E.1.3 - Sv. Jiří,

E.1.4 - Sedlec, E.1.5 - Šibanov, Sezemín)

F.1 + F.2 Výkres dopravní infrastruktury

(Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř + Šibanov, Sezemín)
G.1 + G.2 Výkres technické infrastruktury

(Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř + Šibanov, Sezemín)

H.1 + H.2 Výkres předpokládaných záborů ZPF

(Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř + Šibanov, Sezemín)