Obsah

Územní plán Poběžovice - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Poběžovice - projednání návrhu ÚP dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 26.6.2019 OD 16.30 HODIN V HASIČSKÉ ZBROJNICI V POBĚŽOVICÍCH (UL. ŽIŽKOVA ČP. 111).

NÁVRH územního plánu Poběžovice:

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

A+C.  Textová část- (A- výrok, C- odůvodnění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A1+A2. Výkres základního členění

B1.1 Hlavní výkres - Poběžovice, Šitboř

B1.2 Hlavní výkres - Ohnišťovice, Zámělič

B1.3 Hlavní výkres - Sv.Jiří

B1.4 Hlavní výkres - Sedlec 

B1.5 Hlavní výkres - Šibanov, Sezemín

B2. Hlavní výkres -prostorové uspořádání

B3. Hlavní výkres - regulační prvky

C. Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

 

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

D. Výkres širších vztahů

E.1.1  Koordinační výkres - Poběžovice, Šitboř

E.1.2  Koordinační výkres - Ohnišťovicce, Zámělíč

E.1.3  Koordinační výkres - Sv. Jiří

E.1.4  Koordinační výkres - Sedlec

E.1.5  Koordinační výkres - Šibanov, Sezemín

 

F.1 Výkres dopravní infrastruktury - Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř
F.2 Výkres dopravní infrastruktury - Šibanov, Sezemín

G.1 Výkres technické infrastruktury - Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř

G.2 Výkres technické infrastruktury - Šibanov, Sezemín

H.1 Výkres předpokládaných záborů ZPFVýkres předpokládaných záborů ZPF - Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř

H.2 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Šibanov, Sezemín