Obsah

Územní plán Poběžovice

Zastupitelstvo města Poběžovice na svém zasedání dne 4. června 2020 schválilo a vydalo územní plán Poběžovice. Územní plán Poběžovice nabyl účinnosti dne 25.06.2020.

 

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI:

A+C.  Textová část (A- výrok, C- odůvodnění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A1+A2. Výkres základního členění

B1.1- B.1.5 Hlavní výkres

(B.1.1 - Poběžovice, Šitboř, B.1.2 - Ohnišťovicce, Zámělíč, B.1.3 - Sv. Jiří,

B.1.4 - Sedlec, B.1.5 - Šibanov, Sezemín)

B2. Hlavní výkres -prostorové uspořádání

B3. Hlavní výkres - regulační prvky
C. Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

D. Výkres širších vztahů

E.1.1- E.1.5  Koordinační výkres

(E.1.1 - Poběžovice, Šitboř, E.1.2 - Ohnišťovicce, Zámělíč, E.1.3 - Sv. Jiří,

E.1.4 - Sedlec, E.1.5 - Šibanov, Sezemín)

F.1 + F.2 Výkres dopravní infrastruktury

(Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř + Šibanov, Sezemín)
G.1 + G.2 Výkres technické infrastruktury

(Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř + Šibanov, Sezemín)

H.1 + H.2 Výkres předpokládaných záborů ZPF

(Poběžovice, Sedlec, Ohnišťovice, Šitboř + Šibanov, Sezemín)