Obsah

Územní plán Poběžovice - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Poběžovice - projednání návrhu ÚP dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 19.11.2018 OD 10.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MěÚ V DOMAŽLICÍCH (Č.DVEŘÍ 406). Pouze pro dotčené orgány!

NÁVRH územního plánu Poběžovice:

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

A+C.  Textová část- (A- výrok, C- odůvodnění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A1+A2. Výkres základního členění

B1.1 Hlavní výkres - Poběžovice

B1.2 Hlavní výkres - Ohnišťovice, Zámělič

B1.3 Hlavní výkres - Sv.Jiří

B1.4 Hlavní výkres - Sedlec, Šitboř

B1.5 Hlavní výkres - Šibanov, Sezemín

 

B2. Hlavní výkres -prostorové uspořádání

B3. Hlavní výkres - regulační prvky

C. Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

D. Výkres širších vztahů

E.1.1  Koordinační výkres - Poběžovice

E.1.2  Koordinační výkres - Ohnišťovicce, Zámělíč

E.1.3  Koordinační výkres - Sv. Jiří

E.1.4  Koordinační výkres - Sedlec, Šitboř

E.1.5  Koordinační výkres - Šibanov, Sezemín

 

F. Výkres dopravní infrastruktury

G. Výkres technické infrastruktury

H. Výkres předpokládaných záborů ZPF