Obsah

Územní plán Pelechy

Zastupitelstvo obce Pelechy na svém zasedání dne 14.01. 2020 schválilo a vydalo usnesením číslo 1/2020 územní plán Pelechy. Územní plán Pelechy nabyl účinnosti dne 03. února 2020.

Textová část

Textová část ÚP Pelechy (vč. odůvodnění)

Grafická část:

Výrok:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění:

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF