Obsah

Návrh územního plánu Pelechy - Společné projednání s dotčenými orgány

Návrh územního plánu Pelechy- projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 03.06.2019 OD 11:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MěÚ V DOMAŽLICÍCH (Č.DVEŘÍ 406).

Textová část:

Textová část pro společné projednání

Grafická část:

Výrok:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění:

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

návrh ZADÁNÍ územního plánu Pelechy

1. Návrh zadání územního plánu Pelechy
2. Známé záměry pro zadání územního plánu Pelechy