Obsah

Návrh územního plánu Pelechy - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Návrh územního plánu Pelechy- projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 27.11.2019 OD 15.00 HODIN V OÚ PELECHY (pdf).

Návrh územního plánu Pelechy:

Textová část:

Textová část pro veřejné projednání (vč. odůvodnění)

Grafická část:

Výrok:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění:

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

návrh ZADÁNÍ územního plánu Pelechy

1. Návrh zadání územního plánu Pelechy
2. Známé záměry pro zadání územního plánu Pelechy