Obsah

Návrh územního plánu Pec -

Návrh územního plánu Pec - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 28.07.2021 od 15:00 hodin v budově obecního úřadu Pec

Textová část:

Textová část (42.9 MB)

Grafická část:

Výkres základního členění (4.21 MB)

Hlavní výkres (48.96 MB)

Výkres širších vztahů (4.06 MB)

Koordinační výkres (93.23 MB)

Zábor ZPF (5.82 MB)

Dopravní infrastruktura (27.92 MB)

Technická infrastruktura (27.93 MB)

 

Územní plán Pec - ZADÁNÍ

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Pec (Březen 2018).

ZADÁNÍ územního plánu (ÚP) Pec 

Textová část:

1.  Návrh zadání územního plánu Pec

Grafika:

2.1.  Známé záměry pro zadání ÚP Pec pod Čerchovevm - CELEK

2.2.  Známé záměry pro zadání ÚP Pec pod Čerchovevm - DETAIL PEC