Obsah

Návrh územního plánu Pec -

Návrh územního plánu Pec - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU:

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM BUDE VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PEC ODLOŽENO!

Textová část:

Textová část

Grafická část:

Výkres základního členění

Hlavní výkres Pec

Hlavní výkres Čerchov

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres Pec

Koordinační výkres Čerchov

Zábor ZPF

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

 

Územní plán Pec - ZADÁNÍ

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Pec (Březen 2018).

ZADÁNÍ územního plánu (ÚP) Pec 

Textová část:

1.  Návrh zadání územního plánu Pec

Grafika:

2.1.  Známé záměry pro zadání ÚP Pec pod Čerchovevm - CELEK

2.2.  Známé záměry pro zadání ÚP Pec pod Čerchovevm - DETAIL PEC