Obsah

Územní studie PAŘEZOV "Obytná zóna severovýchod"

NÁVRH ÚS K PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii z vlasního podnětu obce Pařezov. Územní studie byla zpracována jako územně plánovací podklad. Podmínka zpracování územní studie je uložena v platném ÚP Pařezov.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. 20ZZ (po zapsání do evidence iLAS)

Návrh ÚS k projednání: PAŘEZOV "Obytná zóna severovýchod"