Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní plán Otov - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Otov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 18.06.2018 OD 15.00 HODIN

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část návrhu ÚP OTOV (výroková část a odůvodění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01. Výkres základního členění

02. Hlavní výkres

03. Výkres VPS, VPO a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

04. Výkres širších vztahů

05. Koordinační výkres
06. Výkres předpokládaných záborů PF

 

ZADÁNÍ ÚP OTOV

SCHVÁLENÉ ZASTUPITELSTVEM OBCE OTOV DNE 23.11.2016

1. Zadání územního plánu Otov

2. Schéma záměrů pro zadání územního plánu Otov