Obsah

Územní plán Otov

Zastupitelstvo obce Otov na svém zasedání dne 5.12. 2018 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Otov. Územní plán Otov nabyl účinnosti dne 2.1. 2019. 

TEXTOVÁ ČÁST

0A. Textová část návrhu ÚP OTOV (výroková část)

0B. Textová část návrhu ÚP OTOV (odůvodění)

 

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01. Výkres základního členění

02. Hlavní výkres (2,2 MB)

03. Výkres VPS, VPO a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

04. Výkres širších vztahů

05. Koordinační výkres (4 MB)
06. Výkres předpokládaných záborů PF