Obsah

Zpráva o ulatňování územního plánu Nevolice za období 2014-2019, včetně zadání změny č.1 ÚP

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Nevolice, které bude řešit vymezené záměry ve správním území obce Nevolice.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Nevolice 2014-2019 + Zadání změny č.1 ÚP

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nevolice