Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Nevolice  

Veřejné projednání návrhu se koná 31.05.2021 (pondělí) v 15:30 v sále budovy obecního úřadu (Nevolice č.p.4)

Změna č.1 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

VV: Veřejná vyhláška - oznámení (100.62 kB)

Návrh změny č.1 ÚP Nevolice - Výroková část:

0. Z1 ÚP Nevolice_textová část, srovnávací text (1001.13 kB)

1. Z1 ÚP Nevolice_hlavní výkresZ1 ÚP Nevolice_výkres základního členění území (851.82 kB)

2. Z1 ÚP Nevolice_hlavní výkres (1.55 MB)

3. Z1 ÚP Nevolice_výkres VPS a VPO (932.66 kB)

Odůvodnění:

4. Z1 ÚP Nevolice_koordinačí výkres (2.13 MB)

5. Z1 ÚP Nevolice_výkres širších vztahů (součást textové části)

6. Z1 ÚP Nevolice_výkres záborů ZPF (1.19 MB)

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Nevolice za období 2014-2019, včetně zadání změny č.1 ÚP

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Nevolice, které bude řešit vymezené záměry ve správním území obce Nevolice.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Nevolice 2014-2019 + Zadání změny č.1 ÚP

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nevolice