Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
12
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní plán Nemanice (řešení celého správního území) NÁVRH PRO SPOLEČNÉ PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

Návrh ÚP Nemanice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRH ÚP SE MOHOU ÚČASTNIT JEN DOTČENÉ ORGÁNY, KRAJSKÝ ÚŘAD A SOUSEDNÍ OBCE! 

DATUM A HODINA KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 11.04.2019 OD 10.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MěÚ V DOMAŽLICÍCH (Č.DVEŘÍ 406).

Textová část 

0. Textová část +odůvodnění

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS,VPO a asanací

Odůvodnění

4. Výkres širších vztahů

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice za období 2011-2016 byla schválena usnesením č.4 zastupitelstva obce Nemanice ze dne 16.2. 2017

- zpráva nahrazuje projednání  zadání pro zpracování nového ÚP Nemanice, který bude řešit celé správní území obce Nemanice a nahradí stávající ÚP Nemanice včetně jeho změny č.1.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - CELEK

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - DETAIL 1

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - DETAIL 2