Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice za období 2011-2016

byla schválena usnesením č.4 zastupitelstva obce Nemanice ze dne 16.2. 2017

- zpráva nahrazuje projednání  zadání pro zpracování nového ÚP Nemanice, který bude řešit celé správní území obce Nemanice a nahradí stávající ÚP Nemanice včetně jeho změny č.1.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - CELEK

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - DETAIL 1

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - DETAIL 2 

 

 

 

 

Územní plán Nemanice (řešení celého správního území) NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

Návrh ÚP Nemanice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP SE TÝKÁ POUZE ČÁSTÍ UPRAVENÝCH PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ. 

DATUM A HODINA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 09.12.2019 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V NEMANICÍCH.

TEXTOVÁ ČÁST:

O0. Textová část +odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST:

Výroková část
O1. Výkres základního členění

O2. Hlavní výkres

O3. Výkres VPS,VPO a asanací

Odůvodnění

O4. Výkres širších vztahů

O5. Koordinační výkres

O6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

NÁVRH ÚP NEMANICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

UPOZORNĚNÍ: Slouží pouze pro potřeby porovnání s návrhem pro opakované veřejné projednání návrh ÚP Nemanice.

TEXTOVÁ ČÁST:

0. Textová část +odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST:

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS,VPO a asanací

Odůvodnění

4. Výkres širších vztahů

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF