Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
1
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní plán Nemanice (řešení celého správního území) NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

Návrh ÚP Nemanice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRH ÚP - JE URČENÉ PRO VEŘEJNOST I DOTČENÉ ORGÁNY! 

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 29.07.2019 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V NEMANICÍCH.

TEXTOVÁ ČÁST:

0. Textová část +odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST:

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS,VPO a asanací

Odůvodnění

4. Výkres širších vztahů

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice za období 2011-2016 byla schválena usnesením č.4 zastupitelstva obce Nemanice ze dne 16.2. 2017

- zpráva nahrazuje projednání  zadání pro zpracování nového ÚP Nemanice, který bude řešit celé správní území obce Nemanice a nahradí stávající ÚP Nemanice včetně jeho změny č.1.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - CELEK

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - DETAIL 1

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Nemanice - DETAIL 2