Obsah

Územní studie: Lísková u Nemanic, rozvojová plocha R18-OK  

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Nemanice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

NÁVRH Územní studie pro projednání:

0. Oznámení o projednání

1. Textová a výkresová část ÚS pro rozvojovou plochu R18-OK, Lísková u Nemanic (53.4 MB)