Obsah

Nemanice

 

Změna č.1 ÚP Nemanice Projednávání dle §50 a §52 zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon).
Oznámení o společném jednání s dotčenými orgány

Obec Nemanice


A. Změna č.1 ÚP Nemanice:

1. Textová část
2. Grafická část
Titulní list
Legenda
Vymezení plochy změny
Urbanistická koncepce

B. Odůvodnění:
1. Textová část
2. Grafická část
Koordinační výkres
Zábor ZPF - legenda
Zábor ZPF
Zábor ZPF - tabulky