Obsah

Územní plán Nemanice (v rozsahu celého správního území obce)

Zastupitelstvo obce Nemanice na svém zasedání dne 21.5. 2020 schválilo a vydalo územní plán Nemanice. Územní plán Nemanice nabyl účinnosti dne 11. června 2020.