Obsah

Změna č.1 územního plánu Mrákov  

Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 3. čevna 2021 schválilo a vydalo usnesením číslo 16/2021 změnu č.1 územního plánu Mrákov. Změna č. 1 ÚP Mrákov nabyla účinnosti dne 25.06. 2021. 

Textová část:

1. Změna č.1 ÚP Mrákov (výrok, odůvodnění) (3.2 MB)

Výkresová část:

Změna č.1 nezasahuje do výkresové části ÚP Mrákov.