Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Mrákov  

Veřejné projednání návrhu se koná 17.02.2021  v 15:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Mrákově.

Změna č.1 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

0. Veřejná vyhláška - oznámení (100.27 kB)

Textová část:

1. Návrh změny č.1 ÚP Mrákov (3.62 MB) (3.56 MB)  (výrok, odůvodnění, srovnávací text)

Výkresová část:

Změna č.1 nezasahuje do výkresové části ÚP Mrákov.