Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní plán Mrákov - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Mrákov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 25.09.2017 OD 10.00 HODIN

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část a odůvodění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura

B3. Hlavní výkres - vodovod, knalizace

B4. Hlavní výkres - zásobování energií, plynem

C. Výkres veřejně prospěšnýh prací a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Koordinační výkres

OB. Výkres širších vztahů

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF

OC1. Tabulka č.1 - Bilance odnětí půdy ZPF