Obsah

Územní plán Mrákov - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 3. čevna 2021 schválilo a vydalo usnesením číslo 16/2021 změnu č.1 územního plánu Mrákov. Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Mrákov nabylo účinnosti dne 25.06. 2021. 

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část) (382.87 kB)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění (543.95 kB)

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce (1.3 MB)

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura (535.91 kB)

B3. Hlavní výkres - vodovod, knalizace, energetia, plyn (623.65 kB)

C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (465.77 kB)

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Koordinační výkres (1.57 MB)

 

 

Územní plán Mrákov

Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 14. března 2019 schválilo a vydalo územní plán Mrákov. Územní plán Mrákov nabyl účinnosti dne 4.dubna 2019.

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část a odůvodění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura

B3. Hlavní výkres - vodovod, knalizace, energetia, plyn

C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Koordinační výkres

OB. Výkres širších vztahů

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF

OC1. Tabulka č.1 - Bilance odnětí půdy ZPF