Obsah

Zpráva o ulatňování územního plánu Mnichov + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2015- 2020

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Mnichov, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Mnichov.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Mnichov 2015-2020 + Zadání změny č.1 ÚP

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Michov - celek

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Michov - detail