Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu (ÚP) Mnichov za období 2015 - 2021, včetně doplněného zadání změny č.1 ÚP Mnichov

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Mnichov, které bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Mnichov.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Mnichov 2015-2021 + Zadání změny č.1 ÚP (171.35 kB)

B. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Mnichov - celek (451.12 kB)

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Mnichov - detail 1 (331.06 kB)

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Mnichov - detail 2 (346.21 kB)