Obsah

Územní plán Milavče - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Milavče na svém zasedání dne 11.března 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu (ÚP) Milavče. Změna č.1 ÚP Milavče nabyla účinnosti 28. března 2020.

0. Textová část

Grafická část

Výroková část

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres  (64MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění

5. Koordinační výkres

 

 

 

 

Územní plán Milavče

Zastupitelstvo obce Milavče na svém zasedání dne 23. záři 2014 schválilo a vydalo územní plán Milavče. Územní plán Milavče nabyl účinnosti dne 13. října 2014.