Obsah

Územní plán Milavče - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Milavče na svém zasedání dne 11.března 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu (ÚP) Milavče. Změna č.1 ÚP Milavče nabyla účinnosti 28. března 2020.

Upozornění

Krajský soud v Plzni zrušil část změny územního plánu č. 1 Milavče v části textového a grafického vymezení ploch Z1.R02- PO, Z1.R03-BO, Z1.R04-ZV a Z1.R08-ZV a obnovil lokality v původním znění  R05-BO, R09-ZV a R11-PO.

 

0. Textová část

Grafická část

Výroková část

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres  (64MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění

5. Koordinační výkres

 

 

 

 

Územní plán Milavče

Zastupitelstvo obce Milavče na svém zasedání dne 23. záři 2014 schválilo a vydalo územní plán Milavče. Územní plán Milavče nabyl účinnosti dne 13. října 2014.