Obsah

Územní plán Mezholezy

Zastupitelstvo obce Mezholezy na svém zasedání dne 22. srpna 2014 schválilo a vydalo územní plán Mezholezy. Územní plán Mezholezy nabyl účinnosti dne 15. září 2014.

 

Textová část