Obsah

Změna č.1 územního plánu Luženičky  

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání ze dne 04.11. 2021 usnesením č. 4c) schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Luženičky, která nabyla účinnosti dne 22.11. 2021.

 

1. Změna č.1 územního plánu Luženičky (textová část, výkresová část) (3.82 MB)

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Luženičky + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2016- 2020

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Luženičky, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Luženičky.

A. Zpráva o uplatňování územního plánuLuženičky 2016-2020 + Zadání změny č.1 ÚP

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu - část Luženice

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu - část Luženičky