Obsah

Zpráva o ulatňování územního plánu Luženičky + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2016- 2020

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Luženičky, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Luženičky.

A. Zpráva o uplatňování územního plánuLuženičky 2016-2020 + Zadání změny č.1 ÚP

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu - část Luženice

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu - část Luženičky