Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Luženičky  

Veřejné projednání návrhu se koná 25.01.2021 (pondělí) v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích (budova radnice, IV. patro, č.dveří 406).

Změna č.1 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

0. Veřejná vyhláška - oznámení

1. Návrh změny č.1 ÚP Luženičky  (textová  část, výkresová část, srovnávací text)

 

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Luženičky + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2016- 2020

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Luženičky, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Luženičky.

A. Zpráva o uplatňování územního plánuLuženičky 2016-2020 + Zadání změny č.1 ÚP

B1. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu - část Luženice

B2. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu - část Luženičky