Obsah

Územní plán LUŽENIČKY - úplné znění po vydání změny č.1

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání ze dne 4. listopadu 2021 usnesením č. 4c) schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Luženičky. Změna č.1 územního plánu Luženičky nabyla účinnosti dne 22.11. 2021.

Textová část

IA. Textová část - úplné znění po změně č.2 (výroková část) (610.02 kB)

Grafická část

I.B. Výroková část
1 . Výkres základního členění (512.39 kB)

2. Hlavní výkres (1.22 MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (622.14 kB)

II.B. Odůvodnění

4. Koordinační výkres (3.16 MB)

 

 

Územní plán Luženičky

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání dne 30.6. 2016 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Luženičky. Územní plán Luženičky nabyl účinnosti dne 18.7. 2016.

Textová část

T1. Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF