Obsah

Změna č. 1 územního plánu Kout ma Šumavě

Změna č. 1 ÚP Kout na Šumavě nabyla účinnosti dne

 
Vyhodnocení uplatňování územního plánu Kout na Šumavě za období 2010 -2014

- zpráva nahrazuje projednání  zadání změny č. 1 ÚP Kout na Šumavě (vloženo 22. května 2015)

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Kout na Šumavě

 

Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Kout na Šumavě