Obsah

Územní plán Kout na Šumavě - úplné znění po vydání změny č. 1

Zastupitelstvo obce Kout na Šumavě na svém zasedání dne 12. listopadu 2020 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě nabyl účinnosti dne 16. prosince 2020

Textová část

Úplné znění ÚP po změně č. 1

Výkresová část

Výroková část
Výkres základního členění

Hlavní výkres

Hlavní výkres - výkres dopravní infrastruktury

Hlavní výkres - energetika

Hlavní výkres - vodní hospodářství

Výkres VPS

Odůvodnění

Koordinační výkres

 

 

Územní plán Kout na Šumavě

Zastupitelstvo obce Kout na Šumavě na svém zasedání dne 8. prosince 2009 schválilo a vydalo územní plán Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě nabyl účinnosti dne 31. prosince 2009.

 

Textová část