Obsah

Územní plán Kout na Šumavě

Zastupitelstvo obce Kout na Šumavě na svém zasedání dne 8. prosince 2009 schválilo a vydalo územní plán Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě nabyl účinnosti dne 31. prosince 2009.

 

Textová část