Obsah

Územní plán Klenčí pod Čerchovem

Zastupitelstvo městyse Klenčí pod Čerchovem na svém zasedání dne 17.02.2021 schválilo a vydalo územní plán Klenčí pod Čerchovem.

Územní plán Klenčí pod Čerchovem nabyl účinnosti dne 20.03.2021.

 

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI:

A1. Textová část (6.39 MB)

A2. Textová část - schémata P1-P19 (16.51 MB)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01 Výkres základního členění - DÍL 1 (1.42 MB)

01 Výkres základního členění - DÍL 2 (1.05 MB)

02 Hlavní výkres - DÍL 1 (11.42 MB)

02 Hlavní výkres - DÍL 2 (12.66 MB)

03 Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací - DÍL 1 (2.2 MB)

03 Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací - DÍL 2 (1.2 MB)

 

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

04 Výkres širších vztahů (5.77 MB)

05 Koordinační výkres - DÍL 1 (6.73 MB)

05 Koordinační výkres - DÍL 2 (10.53 MB)

06 Výkres předpokládaných záborů ZPF - DÍL 1 (1.42 MB)

06 Výkres předpokládaných záborů ZPF - DÍL 2 (1.11 MB)