Obsah

Změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Hluboká

Zastupitelstvo města Kdyně vydalo změnu č.5 územního plánu sídelního útvaru Hluboká, která nabyla účinnosti dne 21. června 2015

 

Textová i grafická část vč. výroku i odůvodnění