Obsah

Územní plán Kaničky - návrh pro společné projednání s dotčenými orgány

Společné projenání s dotčenými orgány se bude konat dne 28.4.2021 od 10:30 v zasedací místnosti MěÚ Domažlice, nám. Míru 1