Obsah

Územní plán Kaničky - návrh ZADÁNÍ

zadání neobsahuje grafickou část

Textová část návrhu zadání územního plánu Kaničky