Obsah

Územní plán Kaničky

Územní plán Kaničky byl vydán zastupitelstvem obce dne 10.12.2021 a nabyl účinnosti dne 30.12.2021