Obsah

Zastavěné území obce Kanice

Obec Kanice požádala o vymezení zastavěného území samostatným postupem ve smyslu          § 58 a 59 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona.

 

Textová část

Opatření obecného povahy k vymezení zastavěného území Kanice

Grafická

Přehled vymezeného zastavěného území obce Kanice

Detail A

Detail B