Obsah

Územní plán Hradiště - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Hradiště - projednání návrhu dle §52 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP: 2.KVĚTNA 2019 OD 15.00 HODIN V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V HRADIŠTI ČP. 75 - HOSTINEC U KOUPALIŠTĚ.

NÁVRH územního plánu Hradiště:

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

T1.  Textová část - výrok

T2.  Textová část - odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

N1. Výkres základního členění

N2. Hlavní výkres

N3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

O1. Koordinační výkres

O2. Výkres širších vztahů

O3. Výkres předpokládaných záborů ZPF