Obsah

Územní plán Hradiště

Zastupitelstvo obce Hradiště na svém zasedání dne 7. srpna 2019 schválilo a vydalo územní plán Hradiště. Územní plán Hradiště nabyl účinnosti dne 23. srpna 2019.

 

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

T1.  Textová část - výrok

T2.  Textová část - odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

N1. Výkres základního členění

N2. Hlavní výkres

N3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

O1. Koordinační výkres

O2. Výkres širších vztahů
O3. Výkres předpokládaných záborů ZPF