Obsah

Změna č.1 územního plánu Hostouň

Zastupitelstvo města Hostouň na svém zasedání schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Hostouň, která nabyla účinnosti dne 11.4. 2018.

Textová část

Výroková část změny č.1 ÚP Hostouň

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Hostouň

Grafická část

01_Z1 Výkres základního členění

02_Z1 Hlavní výkres

05_Z1 Koordinační výkres

06_Z1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

07_Z1 schéma_detail_Hostouň

08_Z1_schéma_detail_Sychrov, Babice, Přes

09_Z1_schéma_detail_Skařez, Holubeč

12_Z1_schéma_detail_Štítary

13_Z1_schéma_detail_Svržno

14_Z1_schéma_detail_Horoušany, Slatina

 

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Hostouň za období 2012 -2015

 

- zpráva nahrazuje projednání  zadání změny č. 1 ÚP Hostouň (vloženo 22. května 2015)

Zpráva o uplatňování územního plánu Hostouň