Obsah

Úplné znění po změně č.1 územního plánu Hostouň

Právní stav (PS) byl vydán po změně č.1 územního plánu (ÚP) Babylon, která nabyla účinnosti dne 11.4. 2018. 

Textová část 

Úplné znění po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

a) Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

e) Kordinační výkres

Změna č.1 územního plánu Hostouň

Zastupitelstvo města Hostouň na svém zasedání schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Hostouň, která nabyla účinnosti dne 11.4. 2018.

Textová část

Výroková část změny č.1 ÚP Hostouň

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Hostouň

Grafická část

01_Z1 Výkres základního členění

02_Z1 Hlavní výkres

05_Z1 Koordinační výkres

06_Z1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

07_Z1 schéma_detail_Hostouň

08_Z1_schéma_detail_Sychrov, Babice, Přes

09_Z1_schéma_detail_Skařez, Holubeč

12_Z1_schéma_detail_Štítary

13_Z1_schéma_detail_Svržno

14_Z1_schéma_detail_Horoušany, Slatina

 

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Hostouň za období 2012 -2015

 

- zpráva nahrazuje projednání  zadání změny č. 1 ÚP Hostouň (vloženo 22. května 2015)

Zpráva o uplatňování územního plánu Hostouň