Obsah

Územní studie Hostouň - k Mutěnínu

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Hostouň.

Možnost využití územní studie od:  3.9. 2018

územní studie Hostouň - k Mutěnínu