Obsah

Úplné znění po změně č.1 územního plánu Hostouň

Právní stav (PS) byl vydán po změně č.1 územního plánu (ÚP) Hostouň, která nabyla účinnosti dne 11.4. 2018. 

Textová část 

Úplné znění po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

a) Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

e) Kordinační výkres

Územní plán Hostouň

Zastupitelstvo města Hostouň vydalo územní plán Hostouň, který nabyl účinnosti dne               6. října 2012.