Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu Draženov za období 2015 - 2019 se zadáním změny č.2 územního plánu Draženov

 

DATUM A HODINA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽENOV:

04.08.2021 od 15:00 hodin v budově kulturního domu Draženov č.p.48

Textová část:

Textová část (1.83 MB)

Grafická část:

Výkres základního členění (244.54 kB)

Hlavní výkres (299.8 kB)

Výkres VPS, VPO a asanací (292.69 kB)

Koordinační výkres (16.89 MB)

Zábor ZPF (1.15 MB)

 

 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Draženov ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 2 ÚP Draženov (vloženo 12. září 2019)

Zpráva o uplatňování územního plánu Draženov s návrhem zadání změny č.2

Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Draženov