Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu Draženov za období 2015 - 2019 se zadáním změny č.2 územního plánu Draženov

návrh zprávy o uplatňování územního plánu Draženov ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 2 ÚP Draženov (vloženo 12. září 2019)

Zpráva o uplatňování územního plánu Draženov s návrhem zadání změny č.2

Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Draženov