Obsah

Změna č.2 územního plánu Draženov

Textová část:

Textová část (1.85 MB)

Grafická část:

Výkres základního členění (242.02 kB)

Hlavní výkres (297.32 kB)

Výkres VPS, VPO a asanací (292.57 kB)

Koordinační výkres (16.89 MB)

Zábor ZPF (1.14 MB)

 

 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Draženov ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 2 ÚP Draženov (vloženo 12. září 2019)

Zpráva o uplatňování územního plánu Draženov s návrhem zadání změny č.2

Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Draženov