Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

Obsah

Změna č.1 územního plánu Draženov  - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP

Návrh změny č.1 územního plánu (ÚP) Draženov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 13.12.2017 OD 15.30 HODIN V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE Č.P. 39 V DRAŽENOVĚ.

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část + odůvodění změny č.1, souhrnný text s vyznačením změn)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

5. Koordinační výkres
6. Výkres předpokládaných záborů ZPF