Obsah

Územní studie Draženov - lokalita "Nad Rejkovicemi"

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Draženov.

Možnost využití územní studie od:  9.1. 2017  

Textová a výkresová část:  ÚS Draženov - lokalita "Nad Rejkovicemi" (13 MB)