Obsah

Územní plán Draženov - úplné znění po změně č.2

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Draženov nabylo účinnosti dne 29.10. 2021. 

TEXTOVÁ ČÁST

Textová část (995.29 kB)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01 Výkres základního členění území (319.83 kB)  M 1:10 000

02 Hlavní výkres (1.02 MB)  M 1:10 000

03 Výkres VPS, asanací a opatření (334.99 kB)  M 1:10 000

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

05 Koordinační výkres (1.02 MB)   M 1:10 000

 

 

Územní plán Draženov - úplné znění po změně č.1

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Draženov nabylo účinnosti dne 20.2. 2018. 

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01 Základní členění území   M 1:10 000

02 Hlavní výkres   M 1:10 000

03 Výkres VPS, asanací a opatření   M 1:10 000

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

05 Koordinační výkres   M 1:10 000

 

 

 

Územní plán Draženov

Zastupitelstvo obce Draženov na svém zasedání dne 29. dubna 2015 schválilo a vydalo územní plán Draženov. Územní plán Draženov nabyl účinnosti dne 20. května 2015.