Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Územní plán Drahotín - NÁVRH KE SPOLEČNÉMU PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY (leden 2019)

Návrh územního plánu (ÚP) Drahotín - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

NÁVRH územního plánu Drahotín:

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

Textová část

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

Návrh zadání územního plánu Drahotín

1. Návrh zadání územního plánu Drahotín (červenec 2017)

2. Schéma záměrů pro návrh zadání územního plánu Drahotín (červenec 2017)

 

Územní studie Drahotín

Územní studie slouží jako podklad pro pořizovaný územní plán Drahotín. Po vydání územního plánu Drahotín se územní studie stane podkladem pro rozhodování v území.

 

Textová část

Výkresová část