Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu Domažlice za období 2016 - 2021 a zadání změny č.3 územního plánu Domažlice

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Domažlice ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 3 ÚP Domažlice.

0. Zpráva o uplatňování územního plánu Domažlice s návrhem zadání změny č.3 ÚP (223.14 kB)

1. Schéma 1 ke zprávě o uplatňování ÚP Domažlice (500.78 kB)

1A. Schéma 1 - Detail lokalit Z43 - Z48, zahrádková osada pod Baldovem (263.92 kB)

2. Schéma 2 ke zprávě o uplatňování ÚP Domažlice (390.02 kB)

3. Schéma 3 ke zprávě o uplatňování ÚP Domažlice (482.17 kB)

 

4. Zobrazení lokalit Z3 ÚP Domažlice na schématech mapových listů (66.22 kB)