Obsah

Návrh změny č.2 územního plánu Domažlice 

Veřejné projednání návrhu se koná 25.01.2021 (pondělí) v 15:00 v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích (budova radnice, IV. patro, č.dveří 406).

Změna č.2 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

0. Veřejná vyhláška - oznámení

1. Návrh změny č.2 ÚP Domažlice  (textová  část, výkresová část, srovnávací text)