Obsah

Změna č.2 územního plánu Domažlice 

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 35. zasedání dne 26. května 2021 usnesením č. 917 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu Domažlice.

Změna č.1 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15.06. 2021.

 

1. Změna č.2 ÚP Domažlice (textová část, výkresová část) (1.34 MB)