Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Změna č.1 územního plánu Domažlice - NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Návrh změny č.1 územního plánu (ÚP) Domažlice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1: 12.02.2020 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MěÚ V DOMAŽLICÍCH (Č.DVEŘÍ 406).

Textová část

I, II, III. Textová část změny č.1, Odůvodnění změny č.1, Srovnávací text

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů - (str. 10 v textové části)

6A. Výkres předpokládaných záborů ZPF -1 

6B. Výkres předpokládaných záborů ZPF -2

 

 

ZADÁNÍ změny č.1 ÚP Domažlice bylo schválené usnesením Zastupitelstva města Domažlice č. 1622 ze dne 18.10.2017.