Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
1
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

NÁVRH Územní studie VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Domažlice - II.ETAPA (K PROJEDNÁNÍ)

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořizuje tuto územní studii jako územně plánovací podklad. ÚS sepořizuje z vlastního podnětu města Domažlice (část řešených lokalit je uložena platným územním plánem Domažlice.

Návrh územní studie II.etapa: 

0. Textová část ÚS Veřejných prostranství

1a. Hlavní výkres - lokalita 1

1b. HLavní výkres - lokalita 2, 4

1c. Hlavní výkres - lokalita 3, 5

1d. Hlavní výkres - lokalita 6

2a. Výkres zeleně - lokalita 5

2b. Výkres zeleně - lokalita 6 

3a. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 1

3b. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 2, 4

3c. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 3, 5

3d. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 6

4. Řezy (pro jedniotlivé lokality 1-4 vloženy do výkresů č.3) 

5. Doplňujíící výkresy, schémata - skici prostorového uspořádání

5.1. Schéma obslužné komunikace

5.2. Schéma obytné ulice

5.3. Kozinovo náměstí

5.4. U Tří vrb - rekreační areál

5.5. Lesopark inline dráha

5.6. Kůrovcová věž - rozhledna

5.7. Prvky drobné architektury