Obsah

Změna č.1 územního plánu Díly

Zastupitelstvo obce Díly na svém 2. zasedání dne 15. dubna 2019 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Díly. Změna č.1 územního plánu Díly nabyla účinnosti dne 03. května 2019.

Textová část (výrok)

Textová část (Odůvodnění)

Textová část - výrok s vyznačením změn

 

Grafická část změny č.1-výrok:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Grafická část změny č.1-odůvodnění:

Koordinační výkres

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Díly se zadáním změny č.1 územního plánu Díly

Zpráva o uplatňování ÚP Díly+zadání změny č.1 ÚP Díly

Schéma ke zprávě o uplatňování ÚP Díly