Obsah

Územní studie Díly - Obytná zóna Z3

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Díly.

Možnost využití územní studie od:  13.9. 2017 

Textová část:  ÚS Díly OZ Z3 - text

Výkresová část: ÚS Díly OZ Z3 - grafika