Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Chodská Lhota

OPAKOVANÉ veřejné projednání návrhu 03.05.2021 (pondělí) v 15:30 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chodské Lhotě.

Změna č.1 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

0. Veřejná vyhláška - oznámení_OPAK_VJ (104.43 kB)

1. Návrh změny č.1 ÚP Chodská Lhota (5.88 MB) (textová  část, výkresová část, srovnávací text)