Obsah

Návrh změny č.1 územního plánu Chodská Lhota

Veřejné projednání návrhu 29.07.2020 (středa) v 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chodské Lhotě.

Změna č.1 ÚP je pořizována zkráceným postupem v souladu s §55a stavebního zákona.

0. Veřejná vyhláška - oznámení  

1. Návrh změny č.1 ÚP Chodská Lhota (textová  část, výkresová část, srovnávací text)