Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

Obsah

Územní plán Chodská Lhota - veř. projednání NÁVRHU

Návrh  územního plánu (ÚP) Chodská Lhota - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ: 28.6.2017 v 15:00 h.

Textová část

0. Textová část a odůvodnění ÚP Chodská Lhota

Grafická část

Výroková část

1.  Výkres základního členění území

2.  Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Odůvodnění

4.  Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu