Obsah

Územní plán Chodská Lhota - úplné znění po změně č.1

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Chodská Lhota nabylo účinnosti dne 18.06. 2021. 

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část) (495.15 kB)

GRAFICKÁ ČÁST

Výroková část

01. Základní členění území M 1:5 000 (1.24 MB)

02. Hlavní výkres M 1:5 000 (2.49 MB)

03. Výkres VPS, asanací a opatření M 1:5 000 (1.3 MB)

Odůvodnění

05. Koordinační výkres M 1:5 000 (11.94 MB)

 

 

Územní plán Chodská Lhota

Zastupitelstvo obce Chodská Lhota na svém zasedání dne 15. záři 2017 schválilo a vydalo územní plán Chodská Lhota. Územní plán Chodská Lhota nabyl účinnosti dne 5.října 2017.

Textová část

0. Textová část a odůvodnění ÚP Chodská Lhota

Grafická část

Výroková část

1.  Výkres základního členění území

2.  Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření  

Odůvodnění

4.  Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu