Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Změna č.1 územního plánu Chocomyšl - NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (zkráceným postupem)

Návrh změny č.1 územního plánu (ÚP) Domažlice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Chocomyšl se bude konat 24.1.2020 v 15:00 v zasedací místnosti  obecního úřadu v Chocomyšli.

Návrh změny č.1 ÚP Chocomyšl 

VÝROK

0. Textová část (výrok, odůvodnění, souhrnný text)

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ:

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Chocomyšl + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2011- 2019

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Chocomyšl, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Chocomyšl.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Chocomyšl 2011-2019 + Zadání změny č.1 ÚP

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Chocomyšl