Obsah

Územní studie Chocomyšl - lokalita Podhůrčí

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Chocomyšl.

Možnost využití územní studie od:  4.4. 2013 

Ověření aktuálnosti a možnosti dalšího využití od:  16.11. 2020 

 

Textová a výkresová část:  ÚS Chocomyšl - lokalita Podhůrčí