Obsah

Územní plán Chocomyšl

Zastupitelstvo obce Chocomyšl vydalo územní plán Chocomyšl, který nabyl účinnosti dne         19. října 2011.