Obsah

Územní studie: POŘIZOVANÉ A SCHVÁLENÉ

"ČESKÁ KUBICE - NOVÝ SPÁLENEC, CENTRUM"

LOKALITA 71+72 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

O - Oznámení -projednání ÚS (103.26 kB)

NÁVRH Územní studie:

0. Textová část (112.61 kB)

1. Výkres širších vztahů (751.94 kB)

2. Urbanistická koncepce, parcelace, regulace (129.56 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (129.36 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (121.07 kB)

5. Urbanistická koncepce - detail (164.56 kB)

 

ČESKÁ KUBICE - SPÁLENEC - "ZA MAŠKEM" 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  01.07. 2021

0. Textová část (1.33 MB)

1. Výkres širších vztahů (649.32 kB)

2. Výkres parclace území (87.17 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (111.99 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (91.04 kB)

5. Výkres regulačních prvků (103.48 kB)

 

 

ČESKÁ KUBICE - FOLMAVA - "OBYTNÁ ZÓNA U MVN" LOKALITA 21 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  24.06. 2021

0. Textová část (13.68 MB)

1. Výkres širších vztahů (721.75 kB)

2. Výkres parclace území (255.69 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (234.25 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (243.32 kB)

 

 

ČESKÁ KUBICE - DOLNÍ FOLMAVA, LOKALITA 23 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  07.04. 2021

0. Textová část (4.23 MB)

1. Výkres širších vztahů (776.53 kB)

2. Výkres parclace území (102.51 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (110.87 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (117.34 kB)

5. Výkres regulačních prvků (100.17 kB)

6. Řešení lokality bytových domů č.12 (217.02 kB)