Obsah

Územní studie: POŘIZOVANÉ NÁVRHY A JIŽ SCHVÁLENÉ

ČESKÁ KUBICE - ZA KRÁSNOHOSKOU

SOUBOR LOKALIT Č. 7, 8 a 10 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. 2022

Územní studie:

0. Textová část (179.91 kB)

1. Výkres širších vztahů (838.26 kB)

2. Urbanistická koncepce, parcelace, regulace (220.29 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (227.71 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (222 kB)

 

 

 

ČESKÁ KUBICE - NOVÝ SPÁLENEC, CENTRUM

LOKALITA 71+72 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  20.10. 2021

Územní studie:

0. Textová část (3.12 MB)

1. Výkres širších vztahů (748.33 kB)

2. Urbanistická koncepce, parcelace, regulace (129.36 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (129.36 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (121.07 kB)

5. Urbanistická koncepce - detail (164.56 kB)

 

 

ČESKÁ KUBICE, HORNÍ FOLMAVA - ZA ŠKOLOU

LOKALITA 25

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  18.10. 2021

Územní studie:

0. Textová část (219.83 kB)

1. Výkres širších vztahů (586.53 kB)

2. Výkres parcelace území (79.22 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (104.91 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (179.31 kB)

5. Výkres regulačních prvků (181.67 kB)

    

 

ČESKÁ KUBICE - SPÁLENEC - "ZA MAŠKEM" 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  14.07. 2021

0. Textová část (1.33 MB)

1. Výkres širších vztahů (649.32 kB)

2. Výkres parclace území (87.17 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (111.99 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (91.04 kB)

5. Výkres regulačních prvků (103.48 kB)

 

 

ČESKÁ KUBICE - FOLMAVA - "OBYTNÁ ZÓNA U MVN" LOKALITA 21 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  24.06. 2021

0. Textová část (13.68 MB)

1. Výkres širších vztahů (721.75 kB)

2. Výkres parclace území (255.69 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (234.25 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (243.32 kB)

 

 

ČESKÁ KUBICE - DOLNÍ FOLMAVA, LOKALITA 23 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  07.04. 2021

0. Textová část (4.23 MB)

1. Výkres širších vztahů (776.53 kB)

2. Výkres parclace území (102.51 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (110.87 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (117.34 kB)

5. Výkres regulačních prvků (100.17 kB)

6. Řešení lokality bytových domů č.12 (217.02 kB)