Obsah

Územní studie: POŘIZOVANÉ A SCHVÁLENÉ

"ČESKÁ KUBICE - FOLMAVA - OBYTNÁ ZÓNA U MVN"

LOKALITA 21 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

O - Oznámení -projednání ÚS (103.92 kB)

NÁVRH Územní studie:

0. Textová část (184.4 kB)

1. Výkres širších vztahů (721.75 kB)

2. Výkres parclace území (255.69 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (234.25 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (243.32 kB)