Obsah

Územní studie:

ČESKÁ KUBICE - SPÁLENEC - "ZA MAŠKEM" 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. ZZZZ

NÁVRH Územní studie:

0. Textová částTextová část (501.5 kB)

1. Výkres širších vztahů (652.8 kB)

2. Výkres parclace území (87.62 kB)

3. Výkres dopravní infrastruktury (112.55 kB)

4. Výkres technické infrastruktury (88.05 kB)

5. Výkres regulačních prvků (101.55 kB)